Stichting De Nieuwe Poort Zeeland

Door middel van het beleidsplan geven wij een inzicht in de manier waarop ANBI stichting De Nieuwe Poort Zeeland het werk uitvoert en hoe wij onze doelstelling bereiken.

Om behoud en instandhouding te verzekeren wil de stichting het kerkgebouw een multifuctionele toepassing geven. De Nicolaaskerk wordt daarmee het centrum van het sociaal-culturele leven op Noord-Beveland.

Fase één van het plan, de kerk voorzien van een aantal relevante voorzieningen, is inmiddels voltooid.
De kerk zal als Godshuis blijven dienen.

Bestuurssamenstelling:

Simone Heidema
Merijn Veldman
Ruben van Zwieten
Karin van den Broeke
Jan Sandee
Koos MeulenbergJaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

RSIN/fiscaalnummer: 823099428
KVK: 51112167

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
In de uitvoering van bestuurswerkzaamheden gemaakte onkosten kunnen op declaratiebasis vergoed worden.

Stichting De Nieuwe Poort Zeeland
Kerkgang 2
4484 CT Kortgene
Zeeland
info@denieuwepoort.org